Word 'n skandeerder

Word 'n skandeerder

In die ontwikkeling is ons bereid om jou te help om ryk te word, kom word 'n skandeerder van Yink!
Nie nodig om elke dag kantoor toe te gaan en te werk nie, geen kapitaalbelegging nodig nie, daar is 'n opleiding vir jou om maklik te begin

Basiese pligte en verantwoordelikhede

Verantwoordelik vir die werking en instandhouding van skandeerder

Verantwoordelik vir die skandering en invoer van plaaslike modelle

Help ingenieurs om geskandeerde inhoud in beelde te maak

Neem deel aan toepaslike tegniese opleiding

Kwalifikasievereistes

Om die werk suksesvol te verrig, moet die individu die volgende demonstreer

Ten minste 18 jaar oud

Vermoë om Engels te lees, skryf en praat

Slaag en handhaaf 'n aanvaarbare agtergrondkontrole en sekuriteitsklaring suksesvol

Moet kan multitask

Vermoë om onafhanklik en in 'n spanomgewing te werk